Χρησιμοποιήστε το μενού στα αριστερά, για να περιηγηθείτε στις ενότητες του εγχειριδίου χρήσης.

Εγγραφή

Το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ είναι προσβάσιμο από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://qdata.ethaae.gr.

Για την εγγραφή σας στο σύστημα, πραγματοποιείτε αρχικά Είσοδο, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο του μενού στο επάνω μέρος της σελίδας.


Για να εγγραφείτε στο σύστημα ως Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματός σας, επιλέγετε τον σύνδεσμο για δημιουργία νέου λογαριασμού.
Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και στην συνέχεια πατάτε το κουμπί της υποβολής. Το όνομα και το επώνυμο μπορούν να συμπληρωθούν είτε με αγγλικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που εισάγετε, αποτελεί και το όνομα χρήστη (username) του συστήματος.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Σύστημα Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών της ΕΘΑΑΕ απαιτείται η επαλήθευση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, που δηλώσατε, πατώντας στον σύνδεσμο που θα λάβετε σε ηλεκτρονικό μήνυμα. Μετά το βήμα αυτό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κανονικά είσοδο στο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό, που δηλώσατε κατά την εγγραφή.
Κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα, ζητείται από τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ να επιλέξει το οικείο Ίδρυμα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Πατώντας επάνω στον σύνδεσμο Όροι και προϋποθέσεις, μπορείτε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του συστήματος. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, είναι υποχρεωτική η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων. Κατόπιν πατάτε το κουμπί Αποστολή.

Στο σημείο αυτό η αίτηση εγγραφής στο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας έχει ολοκληρωθεί. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας ως Διαχειριστή ΜΟΔΙΠ από την ΕΘΑΑΕ, θα λάβετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να πραγματοποιήσετε κανονική είσοδο στο σύστημα.


Διαχειριστής ΜΟΔΙΠ

Ο χρήστης με ρόλο Διαχειριστής ΜΟΔΙΠ στο σύστημα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της προόδου καταχώρησης των δεδομένων των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου Ιδρύματος, για την υποβολή της αναφοράς του Ιδρύματος στην ΕΘΑΑΕ, καθώς και για την δημιουργία και διαχείριση των εσωτερικών χρηστών του Ιδρύματος.


Είσοδος

Ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ πραγματοποιεί κανονικά είσοδο στο σύστημα, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, που περιγράφηκε στην ενότητα Εγγραφή Διαχειριστή.


Πλοήγηση

Στο αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχει το βασικό μενού πλοήγησης, από όπου ο χρήστης πλοηγείται στις διάφορες οθόνες και λειτουργίες του συστήματος.

Πατώντας επάνω αριστερά στο όνομα χρήστη, εμφανίζεται αναδυόμενο μενού, από όπου ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα του προφίλ του στο Σύστημα Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών της ΕΘΑΑΕ, από όπου μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες όπως μεταβολή των στοιχείων του, αλλαγή του κωδικού πρόσβασης κ.α. Από το ίδιο αναδυόμενο μενού μπορεί να μεταβεί στα Προσωπικά μηνύματα, καθώς και να πραγματοποιήσει έξοδο από το σύστημα.

Η έξοδος από το σύστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον σύνδεσμο στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.


Γενική εικόνα

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ βλέπει την Γενική Εικόνα (dashboard), από όπου μπορεί να παρακολουθήσει την γενική πρόοδο καταχώρησης δεδομένων για τις ακαδημαϊκές μονάδες (Σχολές, Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών) του Ιδρύματός του, την προθεσμία υποβολής και την κατάσταση της αναφοράς.


Υποβολή αναφοράς Ιδρύματος

Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάσταση της αναφοράς του τρέχοντος έτους συλλογής των στοιχείων, την δυνατότητα ή μη της υποβολής της στην ΕΘΑΑΕ, καθώς και το ποσοστό καταχώρησης των δεδομένων για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος. Απο το σημείο αυτό μπορεί να μεταβεί στην φόρμα καταχώρησης των στοιχείων, εφόσον η αναφορά δεν έχει υποβληθεί. Μπορεί επίσης να κάνει προεπισκόπηση της αναφοράς του τρέχοντος έτους.


Πληροφορίες Ιδρύματος

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει πάνελ με πληροφορίες του συστήματος για το Ίδρυμα. Ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματός του μέσω της αναδυόμενης φόρμας, πατώντας το κουμπί Τροποποίηση και στην συνέχεια Αποθήκευση. Πατώντας οπουδήποτε εκτός της αναδυόμενης φόρμας, η φόρμα κλείνει χωρίς να πραγματοποιηθεί αποθήκευση των στοιχείων.


Στο κάτω μέρος του πάνελ υπάρχουν πέντε καρτέλες με πληροφορίες για τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ, από όπου μπορεί να έχει μία γρήγορη γενική εικόνα των διαφόρων τμημάτων του συστήματος, χωρίς να χρειάζεται να πλοηγηθεί στις αντίστοιχες ενότητες.

Συγκεκριμένα, εμφανίζονται οι ακόλουθες καρτέλες:

  • Χρήστες: Λίστα με τους χρήστες του συστήματος από το οικείο Ίδρυμα.
  • Επικοινωνία: Τα δέκα πιο πρόσφατα εισερχόμενα μηνύματα από την ΕΘΑΑΕ προς τον χρήστη.
  • Αναφορές: Κατάλογος όλων των ετήσιων αναφορών δεδομένων ποιότητας του Ιδρύματος. Από το σημείο αυτό ο χρήστης μπορεί να κάνει απευθείας προεπισκόπηση των αναφορών.
  • Συμβάντα: Τα δέκα πιο πρόσφατα συμβάντα που κατέγραψε το σύστημα για το οικείο Ίδρυμα.
  • Αρχεία: Κατάλογος των αρχείων του οικείου Ιδρύματος, που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα.


Επικοινωνία

Επιλέγοντας από το μενού Επικοινωνία, ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα των προσωπικών μηνυμάτων. Η σελίδα αυτή λειτουργεί όπως ένα σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του χρήστη και της ΕΘΑΑΕ. Το σύστημα δεν υποστηρίζει επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.

Από το αριστερό μενού ο χρήστης πλοηγείται στους φακέλους των Εισερχομένων, των Απεσταλμένων, των σημειωμένων ως Σημαντικών και των Διαγραμμένων μηνυμάτων.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα μηνύματα και να χρησιμοποιήσει την μπάρα σήμανσης, που υπάρχει σε κάθε φάκελο, ώστε να σημειώσει τα συγκεκριμένα μηνύματα ως αναγνωσμένα, διαγραμμένα ή μη, σημαντικά ή μη.

Χρησιμοποιώντας τα βελάκια, ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί μεταξύ των σελίδων των μηνυμάτων.


Πατώντας επάνω σε ένα μήνυμα οποιουδήποτε φακέλου, γίνεται προβολή των λεπτομερειών και του κειμένου του μηνύματος. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το κουμπί Απάντηση για να απαντήσει στο συγκεκριμένο μήνυμα.

Για να δημιουργήσει ένα νέο μήνυμα προς την ΕΘΑΑΕ, ο χρήστης πατάει το κουμπί Σύνθεση Μηνύματος.


Αρχεία

Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στα Ιδρύματα να αποθηκεύουν και να αποστέλλουν αρχεία προς την ΕΘΑΑΕ. Τα αρχεία αυτά μπορεί ενδεικτικά να περιέχουν διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δεδομένα, που υποβάλλονται, ή στοιχεία, τα οποία η ΕΘΑΑΕ καλεί τα Ιδρύματα να υποβάλουν μέσω του συστήματος πριν από την διαδικασία της πιστοποίησης.

Το σύστημα υποστηρίζει τους περισσότερους κοινούς τύπους αρχείων (pdf, docx, xlsx, txt, αρχεία εικόνων). Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος κάθε αρχείου είναι 5MB.


Επιλέγοντας τον σύνδεσμο Αρχεία από το μενού, ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα μεταφόρτωσης και προβολής των αρχείων του οικείου Ιδρύματος. Για να πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση ενός αρχείου στο σύστημα, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στην σημειωμένη περιοχή και στην συνέχεια να επιλέξει αρχείο από το αναδυόμενο παράθυρο ή να σύρει το επιθυμητό αρχείο στην ίδια περιοχή. Το σύστημα εμφανίζει ανάλογο μήνυμα εφόσον η μεταφόρτωση του αρχείου ήταν επιτυχής.

Στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχει κατάλογος με τα αποθηκευμένα αρχεία του οικείου Ιδρύματος. Από εκεί ο χρήστης μπορεί να ανοίξει τα αρχεία, καθώς και να εισάγει μία αντιπροσωπευτική περιγραφή για το καθένα, πατώντας στην συνέχεια το κουμπί Αποθήκευση. Πατώντας το κουμπί Διαγραφή, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει το συγκεκριμένο αρχείο από το σύστημα.


Ρυθμίσεις

Από το μενού Ρυθμίσεις και πατώντας στον σύνδεσμο Διαχείριση χρηστών, ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ μεταβαίνει στην σελίδα διαχείρισης των χρηστών του Ιδρύματός του.

Το σύστημα υποστηρίζει δύο ρόλους για τους χρήστες των Ιδρυμάτων.

  • Διαχειριστής ΜΟΔΙΠ: Ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Εγγράφεται στο σύστημα μετά από αίτημα και έγκριση από την ΕΘΑΑΕ και έχει δικαίωμα προβολής και καταχώρησης δεδομένων για όλες τις μονάδες της δομής του Ιδρύματος (Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Πρόγραμμα Σπουδών). Ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ έχει την δυνατότητα δημιουργίας χρηστών του Ιδρύματός του με δικαιώματα καταχώρησης δεδομένων για συγκεκριμένα Τμήματα. Ο Διαχειριστής είναι επιπλέον υπεύθυνος για την υποβολή της αναφοράς των δεδομένων του Ιδρύματός του στην ΕΘΑΑΕ.
  • Χρήστης ΜΟΔΙΠ: Ο Χρήστης της ΜΟΔΙΠ δημιουργείται απευθείας από τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ χωρίς την έγκριση της ΕΘΑΑΕ. Ο Χρήστης της ΜΟΔΙΠ έχει περιορισμένα δικαιώματα στο σύστημα σε σχέση με τον Διαχειριστή και είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση δεδομένων ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων του Ιδρύματος, που ανατίθενται από τον Διαχειριστή, καθώς και όλων των Προγραμμάτων Σπουδών που ανήκουν στα συγκεκριμένα Τμήματα.


Κατάλογος χρηστών

Στο επάνω μέρος της σελίδας υπάρχει κατάλογος με πληροφορίες για τους χρήστες του Ιδρύματος.


Ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ μπορεί να εκτελέσει για κάθε χρήστη τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Ανάθεση Τμημάτων: Πατώντας στο πεδίο Τμήματα, εμφανίζεται αναδυόμενη λίστα με τα Τμήματα του Ιδρύματος, από τα οποία ο Διαχειριστής μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα, για τα οποία θα είναι υπεύθυνος ο συγκεκριμένος χρήστης. Πατώντας επάνω στο σύμβολο x το Τμήμα αφαιρείται από το πεδίο. Το ίδιο Τμήμα μπορεί να ανατεθεί σε περισσότερους από έναν χρήστες.
  • Απενεργοποίηση χρήστη: Ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ μπορεί να απενεργοποιήσει και να επανενεργοποιήσει έναν χρήστη επιλέγοντας από το μενού Κατάσταση.

Οι αλλαγές για κάθε χρήστη αποθηκεύονται πατώντας το κουμπί Αποθήκευση.


Δημιουργία χρήστη

Ο Διαχειριστής της ΜΟΔΙΠ χρησιμοποιεί την φόρμα στο κάτω μέρος της σελίδας για να δημιουργήσει νέο χρήστη του Ιδρύματος. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των χρηστών που μπορούν να δημιουργηθούν. Όλα τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά.


Καταχώρηση δεδομένων

Η μετάβαση στην φόρμα καταχώρησης δεδομένων γίνεται από την αρχική σελίδα του συστήματος, πατώντας σε οποιοδήποτε κουμπί με την ένδειξη Φόρμα καταχώρησης, εφόσον είναι ενεργοποιημένο.

Στο επάνω μέρος της σελίδας καταχώρησης υπάρχει το μενού πλοήγησης.


Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί άμεσα στην καταχώρηση οποιασδήποτε Σχολής, Τμήματος ή Προγράμματος Σπουδών επιθυμεί, πατώντας πάνω στο βέλος που εχει κάθε σύνδεσμος, το οποίο υποδηλώνει ότι ο σύνδεσμος είναι πτυσσόμενος. Στην αριστερά πλευρά του μενού πλοήγησης βρίσκεται ο σύνδεσμος Αρχική, από όπου ο χρήστης μπορεί αμέσως να επιστρέψει στην Γενική Εικόνα (Dashboard).

Χρησιμοποιώντας τον πτυσσόμενο σύνδεσμο Ενότητα στο δεξιό μέρος του μενού πλοήγησης, ο χρήστης μεταβαίνει απευθείας σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα της φόρμας καταχώρησης.


Κάτω από το μενού πλοήγησης υπάρχει η ζώνη καταχώρησης.

Στο αριστερό μέρος αναγράφεται το Ίδρυμα ή η ακαδημαϊκή μονάδα, της οποίας τα δεδομένα καταχωρούνται κάθε φορά. Στο κέντρο αναγράφεται το έτος συλλογής των δεδομένων, καθώς και το ακαδημαϊκό και ημερολογιακό έτος, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία που καταχωρούνται.

Στο δεξιό μέρος της ζώνης καταχώρησης υπάρχει μία σειρά από συνδέσμους, οι οποίοι περιγράφονται στην συνέχεια.


Ο σύνδεσμος Επικοινωνία εξυπηρετεί την επιχειρησιακή επικοινωνία των ΜΟΔΙΠ με την ΕΘΑΑΕ όσον αφορά την καταχώρηση των δεδομένων και την υποβολή της αναφοράς. Πατώντας επάνω στον σύνδεσμο, ανοίγει μία φόρμα σύνταξης μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην οποία ο χρήστης συμπληρώνει το θέμα του μηνύματος. Πατώντας Αποστολή το μήνυμα αποστέλλεται στην ΕΘΑΑΕ, ενώ πατώντας Κλείσιμο το μήνυμα απορρίπτεται και η φόρμα κλείνει.


Ο σύνδεσμος Αποθήκευση χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων της τρέχουσας φόρμας, που συμπληρώνεται, πριν από την μετάβαση σε φόρμα καταχώρησης άλλης ακαδημαϊκής μονάδας.

Η επιλογή Αυτόματη ενεργοποιεί την αυτόματη αποθήκευση των δεδομένων ανά 30 δευτερόλεπτα.


Η φόρμα καταχώρησης δεδομένων είναι δομημένη σε λογικές ενότητες και υποενότητες και εμφανίζει τα πεδία προς συμπλήρωση για τις μονάδες του Ιδρύματος, αναλόγως με την επιλογή του χρήστη από τα πτυσσόμενα μενού της δομής του Ιδρύματος.

Η πλοήγηση του χρήστη μεταξύ των ενοτήτων της φόρμας καταχώρησης γίνεται είτε από τον πτυσσόμενο σύνδεσμο Ενότητα στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας είτε με τα βέλη, που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τον τίτλο της ενότητας. Τα δεδομένα, που έχει καταχωρήσει ο χρήστης σε συγκεκριμένη ενότητα της ίδιας φόρμας καταχώρησης, διατηρούνται κατά την πλοήγηση σε άλλες ενότητες της ίδιας φόρμας.


Όταν έχει ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των πεδίων για μία συγκεκριμένη μονάδα του Ιδρύματος, τότε αυτή εμφανίζεται στο μενού πλοήγησης με μία χαρακτηριστική ένδειξη δίπλα από τον τίτλο της.

Σε περίπτωση που δεν ζητούνται δεδομένα για κάποιες μονάδες του Ιδρύματος, αντί για την φόρμα καταχώρησης εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα.


Χρήστης ΜΟΔΙΠ

Οι χρήστες ΜΟΔΙΠ δημιουργούνται εσωτερικά στο σύστημα από τους Διαχειριστές των Ιδρυμάτων. Σε κάθε χρήστη ΜΟΔΙΠ ανατίθεται από τον Διαχειριστή ένα ή περισσότερα Τμήματα του Ιδρύματος. Οι χρήστες ΜΟΔΙΠ πραγματοποιούν καταχώρηση δεδομένων αποκλειστικά για τα Τμήματα, που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και για τα Προγράμματα Σπουδών (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά), που ανήκουν στα συγκεκριμένα Τμήματα.


Είσοδος

Ο χρήστης της ΜΟΔΙΠ εγγράφεται στο σύστημα αυτόματα από τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ.

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://qdata.ethaae.gr πατώντας στον σύνδεσμο Είσοδος στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας.

Στην συνέχεια ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, που επέλεξε κατά την διαδικασία της εγγραφής του από τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ, και πατάει το κουμπί Login για να εισέλθει στο σύστημα.


Πλοήγηση

Στο αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχει το βασικό μενού πλοήγησης, από όπου ο χρήστης πλοηγείται στις διάφορες οθόνες και λειτουργίες του συστήματος.

Πατώντας επάνω αριστερά στο όνομα χρήστη, εμφανίζεται αναδυόμενο μενού, από όπου ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα του προφίλ του στο Σύστημα Ενιαίας Ταυτοποίησης Χρηστών της ΕΘΑΑΕ, από όπου μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες όπως μεταβολή των στοιχείων του, αλλαγή του κωδικού πρόσβασης κ.α. Από το ίδιο αναδυόμενο μενού μπορεί να μεταβεί στα Προσωπικά μηνύματα, καθώς και να πραγματοποιήσει έξοδο από το σύστημα.

Η έξοδος από το σύστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον σύνδεσμο στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.


Γενική Εικόνα

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης της ΜΟΔΙΠ βλέπει την Γενική Εικόνα (dashboard), από όπου μπορεί να παρακολουθήσει την γενική πρόοδο καταχώρησης δεδομένων για τα Τμήματα και τα Προγράμματα Σπουδών, για τα οποία είναι υπεύθυνος, την προθεσμία υποβολής και την κατάσταση της αναφοράς.

Υποβολή αναφοράς Ιδρύματος

Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάσταση της αναφοράς του τρέχοντος έτους συλλογής των στοιχείων, την δυνατότητα ή μη της υποβολής της στην ΕΘΑΑΕ, καθώς και το ποσοστό καταχώρησης των δεδομένων για τα Τμήματα και τα Προγράμματα Σπουδών, που έχουν ανατεθεί στον χρήστη από τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ. Απο το σημείο αυτό μπορεί να μεταβεί στην φόρμα καταχώρησης των στοιχείων, εφόσον η αναφορά δεν έχει υποβληθεί. Μπορεί επίσης να κάνει προεπισκόπηση της αναφοράς του τρέχοντος έτους για τα Τμήματα και τα Προγράμματα Σπουδών, που του έχουν ανατεθεί.


Πληροφορίες Ιδρύματος

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει πάνελ με πληροφορίες του συστήματος για το Ίδρυμα, τα οποία εισάγονται από τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ.

Στο κάτω μέρος του πάνελ υπάρχουν πέντε καρτέλες με πληροφορίες σχετικά με λειτουργίες του συστήματος, από όπου ο χρήστης έχει μία γρήγορη γενική εικόνα του συστήματος σε σχέση με το Ίδρυμά του, χωρίς να χρειάζεται να πλοηγηθεί στις αντίστοιχες ενότητες.


Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου για τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ.


Επικοινωνία

Πατώντας στο μενού Επικοινωνία ο χρήστης μεταβαίνει στην σελίδα των προσωπικών μηνυμάτων, τα οποία λειτουργούν ως ένα σύστημα ηλεκτρονικής επιχειρησιακής επικοινωνίας με την ΕΘΑΑΕ.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της Επικοινωνίας, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου για τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ.


Καταχώρηση δεδομένων

Η μετάβαση στην φόρμα καταχώρησης δεδομένων γίνεται από την αρχική σελίδα του συστήματος, πατώντας σε οποιοδήποτε κουμπί με την ένδειξη Φόρμα καταχώρησης, εφόσον είναι ενεργοποιημένο.

Στο επάνω μέρος της σελίδας καταχώρησης υπάρχει το μενού πλοήγησης.

Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί άμεσα στην καταχώρηση οποιουδήποτε Τμήματος ή Προγράμματος Σπουδών επιθυμεί, πατώντας πάνω στο βέλος που εχει κάθε σύνδεσμος, το οποίο υποδηλώνει ότι ο σύνδεσμος είναι πτυσσόμενος. Στην αριστερά πλευρά του μενού πλοήγησης βρίσκεται ο σύνδεσμος Αρχική, από όπου ο χρήστης μπορεί αμέσως να επιστρέψει στην Γενική Εικόνα (Dashboard).


Ο χρήστης της ΜΟΔΙΠ έχει δικαιώματα προβολής και καταχώρησης δεδομένων μόνο για τα Τμήματα και τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών, που του έχουν ανατεθεί από τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ. Ως προς την λειτουργία της καταχώρησης και αποθήκευσης δεδομένων, η φόρμα καταχώρησης για τον χρήστη της ΜΟΔΙΠ δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από αυτήν του Διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη ενότητα του εγχειριδίου για τον Διαχειριστή της ΜΟΔΙΠ.